Duomenų apsauga / Pirkimo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.enbaterija.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama E.Nekio firmos „Baterija“ (kodas: 140592888; buveinės adresas: Baltijos pr.10a, Klaipėda, LT 94108. (Įvažiavimas iš Dubysos g. tarp 62-64)) (toliau – EN baterija.lt).

1.2. Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Duomenų tvarkymo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Duomenų tvarkymo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine, Paslauga ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Duomenų tvarkymo taisyklėse.

1.3. EN baterija.lt saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės vartotojų („Lankytojas“) privatumą.

1.4. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.5. – EN baterija.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Duomenų tvarkymo taisykles. Duomenų tvarkymo taisyklėse pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Duomenų tvarkymo  taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. EN baterija.lt renkami duomenys

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save EN baterija.lt (toliau – Duomenys). Registruotas vartotojas savo duomenis bet kuriuo metu gali redaguoti.

Užsakyti prekes gali ir neregistruoti vartotojai, nurodydami tik duomenis, reikalingus prekės apmokėjimui ir pristatymui. Tokiu atveju šie duomenys nepasiliks Svetainės sistemoje ir, perkant sekantį kartą, reikės juos suvesti iš naujo. 

2.2. EN baterija.lt turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais EN baterija.lt sukauptais duomenimis apie Lankytoją.

2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:

   2.3.1. Anoniminius duomenisEN baterija.lt renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui EN baterija.lt renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Svetainėje kokybę. EN baterija.lt renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į EN baterija.lt tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė Firefox. OS Windows EN baterija.lt taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą EN baterija.lt renka šią visų Lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais EN baterija.lt taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. EN baterija.lt šią informaciją gauna iš visų Lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo tapatybę. Lietuvos

Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:

      2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos arba darbovietės adresą (jeigu pageidauja, kad užsakytos prekes jam būtų pristatytos į darbą ar namus), telefono numerį, prisijungimo slaptažodį. Savo noru Lankytojas gali pateikti ir tokią informaciją: asmens arba įmonės kodą (jeigu pageidauja, kad jam būtų išrašyta sąskaita-faktūra), 


      2.3.2.2.  Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia EN baterija.lt, tai EN baterija.lt gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją (el. paštu, SMS žinute, skambučiu).

 2.4.EN baterija.lt turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Svetainėje.

2.5 2.3.2.1, 2.3.2.2. punktuose nurodyti Lankytojo asmens duomenys ir su ja susijusi informacija yra saugomi EN baterija.lt bei Lankytojo bendradarbiavimo laikotarpiu (nuo užsiregistravimo EN baterija.lt svetainėje iki paskutinio užsakymo įvykdymo) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos arba iki tol, kol Lankytojas pateikia prašymą, jog jo duomenys būtų ištrinti ( Plačiau - 7. Lankytojo teisės).

3. Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis EN baterija.lt tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai.

3.2. Surinktus Asmeninius duomenis EN baterija.lt tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis EN baterija.lt tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Svetainėje veikiančiame forume; nustatyti asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis asmenų, kurie naudodamiesi specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, nori patekti EN baterija.lt skundus ir pasiūlymus; su Lankytojo sutikimu - tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus taip pat vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas - EN baterija.lt partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Lankytojo užsakytas paslaugas. Prekių atsiėmimo metu EN baterija.lt, AB Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Lankytojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Lankytojo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.


3.3. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. "cookies") ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. "web beacons") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. EN baterija.lt Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo EN baterija.lt nėra ir negali būti laikomas laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog EN baterija.lt renka Anoniminius duomenis naudodama slapukus ir tinklo duomenų rinkėjus.

4.2. Slapukas ("cookie") – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje. Slapukai neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukai leidžia EN baterija.lt automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėse. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę EN baterija.lt naudoja slapukus tam, kad:

   4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją slapukų  dokumentuose arba siejant slapukus su registracijos procesu, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu EN baterija.lt kompiuterinėje sistemoje, EN baterija.lt gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam Lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik EN baterija.lt;

   4.3.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Duomenų panaudojimo.

   4.3.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip Lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.4. slapukų  naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią slapukų prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias slapukų formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. Tinklo duomenų rinkėjai (angl. "Web beacons") – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos EN baterija.lt gali talpinti Svetainėse ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos EN baterija.lt siunčia Lankytojui. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai drauge leidžia EN baterija.lt tiksliai suskaičiuoti unikalių Lankytojų skaičių svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis tinklo duomenų rinkėjais, EN baterija.lt taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėje esantis paveikslėlis gali būti tinklo duomenų rinkėju. Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėse ar kitais būdais, gali naudoti tinklo duomenų rinkėjus pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi tinklo duomenų rinkėjai veikia kartu su slapukais, Lankytojas gali uždrausti tinklo duomenų rinkėjams rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainės slapukų.

5. Lankytojo informacijos naudojimas

5.1. EN baterija.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams EN baterija.lt gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

   5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais EN baterija.lt reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad EN baterija.lt galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

   5.1.2. EN baterija.lt kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims EN baterija.lt atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan EN baterija.lt taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. EN baterija.lt taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;

   5.1.3 EN baterija.lt taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų EN baterija.lt nežinotų, kurios Svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

   5.1.4. EN baterija.lt gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir 

pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, EN baterija.lt gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir EN baterija.lt reikėtų susisiekti su juo;

   5.1.5. EN baterija.lt gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios EN baterija.lt nuomone, sudomintų Lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik, jeigu Lankytojas tam davė savo sutikimą. Lankytojas bet kuriuo metu gali savarankiškai atsisakyti naujienų ir papildomos informacijos prenumeratos prisijungęs kaip abonentas ir nuėjęs į naujienų prenumeratos skiltį.

6.  Apsaugos priemonės

6.1. EN baterija.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Duomenis. Prie Lankytojo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti EN baterija.lt darbuotojai ir (arba) kiti EN baterija.lt įgalioti asmenys.

6.2. EN baterija.lt prašo Lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant Duomenis, nes Lankytojas yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat EN baterija.lt įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai  ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

6.3 EN baterija.lt įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko EN baterija.lt, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, EN baterija.lt įspėja, kad EN baterija.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

6.4. EN baterija.lt rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl Svetainės atskiros dalys gali būti skirtos tik pilnamečiams. Nepilnamečiams Lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetainės dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėje, jei jie Svetaine naudojasi Lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.

7. Lankytojo teisės

7.1 Lankytojas turi teisę:

(a)        būti informuotas apie jo duomenų tvarkymą;

(b)        pateikęs užklausą EN baterija.lt, elektroninio pašto adresu info[eta]enbaterija.lt, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Lankytojui pateikiama jo nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Lankytojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis  EN baterija.lt teikia Lankytojui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;

(c)         pateikus užklausą info[eta]enbaterija.lt, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Lankytojo duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Lankytojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. EN baterija.lt nedelsiant praneša Lankytojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. 

7.2 Lankytojų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.


8. Svetainėje naudojama programinė įranga ir jos įdiegimas.

8.1 EN baterija.lt gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad EN baterija.lt gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek EN baterija.lt, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su EN baterija.lt ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

 

Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos


Šios "Pirkimo taisyklės" yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes www.enbaterija.lt internetinėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvėje). 

Dėmesio ! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie e-parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

Jei dar nesate mūsų klientas, prašome registruotis ( spausti mygtuką : PRISIJUNGTI ) , kad galetume pasiūlyti jums geriausias mažmenines arba didmenines kainas.

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Sutartis tarp Jūsų ir  www.enbaterija.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje sukuriate savo paskyrą,  pildote pirkėjo registracijos informaciją, pažymite varnele  “Susipažinau ir sutinku su Duomenų apsauga / Pirkimo taisyklės” ir paspaudžiate mygtuką "Tęsti".

1.2. Sutartis tarp Jūsų ir www.enbaterija.lt  laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką “Formuoti užsakymą” ir kitame lange Jūsų prašoma prisijungti prie pirkėjo sistemos.

2. Jūsų įsipareigojimai.

2.1. Jūs privalote atsiskaityti sutartą sumą už užsakytas prekes. Savo užsakymus galite nemokamai redaguoti arba atšaukti iki apmokėjimo už užsakytas prekes.

2.2. Registracijos ar užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos ar užsakymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  www.enbaterija.lt  turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

2.4. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

2.5. Neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

3. Mūsų  teisės

3.1. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

3.2. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

3.3. Jei pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve.

3.4  Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja e-parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.

3.5. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, www.enbaterija.lt mano, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

3.6  Prekių kiekiai nurodyti e-parduotuvėje kartais gali skirtis nuo realių kiekių, todėl galite užsakyti bet kokį reikiamą kiekį, net jei programa rodo, kad kiekis nepakankamas. Jei ko nors nebeturesime - jus būtinai informuosime.

3.7 Perkant prekių už mažesnę nei 15 Eur sumą, pridedamas papildomas užsakymo apdorojimo, prekių supakavimo paslaugos mokestis ( minimalaus užsakymo mokestis) - 4 Eur.

3.8 Reali prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotos prekių  išvaizdos nuotraukose, pateiktose e-parduotuvėje.Taip pat pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose nėra susiję su prekės kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

4. Mūsų įsipareigojimai

4.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 darbo valandas. (Jeigu Jūs padarėte apmokėjimą nesulaukę, kol užsakymo būsena ,,nagrinėjamas“ pasikeis į vykdomas-laukiame apmokėjimo, Jums bus grąžinama apmokėta suma, atėmus banko komisinius mokesčius ir kitas pervedimo išlaidas).

4.4. Visapusiškai gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje,niekam jos neviešinti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5. Lojalumo taškai

Lojaliems registruotiems pirkėjams yra taikomi lojalumo taškai. Kai perkate prekę, jums skiriama tam tikras kiekis lojalumo taškų, kurie yra kaip virtualūs pinigai, už kuriuos sekantį kartą galėsite nusipirkti prekes, arba sumažinti perkamų prekių sumą. Lojalumo taškai yra skiriami pateikus užsakymą ir patvirtinami gavus Jūsų užsakymo apmokėjimą. Jums atšaukus užsakymą, lojalumo taškai irgi automatiškai yra atšaukiami.

Panaudoti lojalumo taškus galite, kai būsite prisijungę prie savo paskyros ir sudėjus norimas prekes į krepšelį, paspausite ,,peržiūrėti krepšelį", tada apačioje, po užrašu "Ką daryti toliau:", pasirinksite "Naudoti lojalumo taškus", įvesite taškų sumą ( jei juos turite), kurią norite panaudoti, ir paspausite ,,Panaudoti taškus".  Lojalumo taškų nuolaida bus pritaikyta. Spauskite ,,formuoti užsakymą". Jei lojalumo taškų dar neturite arba esate neprisijungę prie savo paskyros, langas su užrašu "Naudoti lojalumo taškus" bus nematomas. Lojalumo taškų galiojimo terminas - 6 mėn nuo jų suteikimo. Nepanaudoti lojalumo taškai praėjus 6 mėn.nurašomi. 

6. Apmokėjimas už prekes

1) Banko pavedimu :

Banko pavedimo instrukcija:

E. Nekio firma BATERIJA
Įm.kodas 140592888

Bankas: Paysera LT
Banko kodas: 35000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT533500010001058028
Paskirtis: Užsakymo ID ...........          Nepamirškite mokėjimo paskirties laukelyje įrašyti užsakymo ID.

Jei nėra atskiros sutarties, užsakytos prekės nebus siunčiamos, kol nebus gautas apmokėjimo patvirtinimas. 

2) Kortele arba grynais, pristačius kurjeriui ( papildomas mokestis 2,00 EUR )

3) Kortele LP EXPRESS  paštomatuose.( papildomas mokestis 2,00 EUR )

4) Grynais, atsiimant prekes sandėlyjeBaltijos pr.10A, Klaipėda, LT 94108. Įvažiavimas iš Dubysos g. tarp 62-64

 7. Prekių pristatymas

Prekių pristatymo būdai:

1. Kurjeriu ar firmos transportu

2. Atsiėmimas paštomate ar pasirinktame pašto skyriuje ( atskiru susitarimu, pasirenkant artimiausią paštomatą ir parašant pageidaujamą pašto skyrų užsakymo komentaruose - kaina kaip paštomate).

3. Atsiėmimas biure nemokamai. ( Baltijos pr.10a, Klaipėda, LT 94108. Įvažiavimas iš Dubysos g. tarp 62-64)

Dėmesio ! Pagrindinė E.Nekio firmos "Baterija" veikla - didmeninė prekyba.

Biure mažmeninė prekyba nėra vykdoma - sandėlyje išduodamos  tik iš anksto internetu, el. paštu ar telefonu( mūsų sistemoje registruotiems klientams)  užsakytos prekės.

Prekių pristatymo kaina Lietuvoje

 *Prekių pristatymo kaina į užsienį priklauso nuo siuntos svorio. Atskirais atvejais tariamasi individualiai.

8. Daiktų grąžinimas

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014m. liepos 22d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 738 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Prekė turi būti įpakuota, pakuotė nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.

8.4. Pirkėjas prekes grąžina savo sąskaita, savo transportu arba kurjeriniu paštu adresu: Baltijos pr. 10A, Klaipėda, jei nėra sutartas kitas būdas ar adresas.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Prekė turi būti įpakuota, pakuotė nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.Tuo atveju kai neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jei www.enbaterija.lt  e-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, www.enbaterija.lt nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, www.enbaterija.lt  kitų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Mes visus pranešimus susijusius su prekių įsigijimu, akcijomis ir naujienomis svetainėje ( jei esate pareiškę pageidavimą gauti naujienlaiškius) siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Jūs su mumis galite susisiekti parašę elektroniniu paštu info<eta>enbaterija.lt arba paskambinus numeriu +37067642444

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

11.2. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami tik Kliento identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.

11.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

11.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

11.5. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie www.enbaterija.lt duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, privalo kaip galima greičiau informuoti Pardavėją, kad būtų išvengta nuostolių. Kliento arba Pardavėjo iniciatyva turi būti pakeisti prisijungimo duomenys

12. Baigiamosios nuostatos

12.1.Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registracijos vietą.

 

Sukurta E.Nekio firma Baterija © 2009-2024 Visos teises saugomos.
enbaterija.lt
Mobili versija / Standartinė